هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات