هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات