هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات