هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات