هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

پارک ها