هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

پارک ها