هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

پارک ها