هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

پارک ها