هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

پارک ها