هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

پارک ها