هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات