هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات