هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات