هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات