هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات