هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات