هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات