هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات