هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
دوو دوغ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات