هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات