هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین