هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین