هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین