هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین