هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین