هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین