هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین