هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین