هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین