هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین