هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین