هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین