هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی