هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی