هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی