هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی