هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی