هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی