هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی