هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی