هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی