هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی