هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب
رَفَک طاقچه بالا دستی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات