هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات