هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات