هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات