هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
گَوَه منطقه باز
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........