هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........