هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........