هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........