هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........