هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........