هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........