هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........