هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

قلعه ها