هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
رَخت لباس

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

قلعه ها