هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

قلعه ها