هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
دوو دوغ
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

قلعه ها