هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

قلعه ها