هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

قلعه ها