هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

قلعه ها