هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات