هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات