هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات