هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور های ماجراجویی