هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور های ماجراجویی