هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور های ماجراجویی