هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

تور های ماجراجویی