هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور های ماجراجویی