هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تور های ماجراجویی