هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تور های ماجراجویی