هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
دوو دوغ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

تور های ویژه