هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور های ویژه