هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور های ویژه