هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تور های ویژه