هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور های ویژه