هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گیلاس لیوان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور های ویژه