هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
دوو دوغ
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تور های ویژه

........