هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تور های ویژه