هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور های ویژه