هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور های ویژه