هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........