هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........