هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........