هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........