هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........