هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........