هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........