هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........