هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........