هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........