هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........