هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........