هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........