هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........