هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........