هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........