هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........