هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........