هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات