هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات