هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات