هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات