هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

درباره ما

چشم انداز گروه سلمان شوشتر برخاسته از رويکردهاي چشم انداز سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی ایران متناسب با اصول و اسناد فرادستي سازمان آموزشی، فرهنگی و علمی ملل متحد  و با لحاظ نمودن طرح هاي محوري، دغدغه ها و کنوانسیون های آن مي باشد. اين گروه با دارا بودن پتانسيلهايي همچون:

- دانش بروز مدیران و سهامداران در حوزه صنعت گردشگری

- وجود بافت  تاريخي و با ارزش خانه مستوفی شوشتر و اولین موزه خصوصی ایران

- وجود سوابق سرمایه گذاری و مدیریت مجموعه های خدمات غذایی و پذیرایی حاتم

- وجود سیستم های داخلی مناسب مدیریت یکپارچه

جزو موفق ترین گروه های تجاری در حوزه گردشگری می باشد. لذا با در نظر گرفتن موضوع پژوهش، تحقيق و توسعه که از زيربناهاي اساسي اتخاذ راه کارها و تدابير مربوط به عمليات دانش محور و در راستاي ارائه خدمات ارزنده تر به مشتریان و گردشگران محترم است چشم انداز انتخابي به مثابه ايده هاي مترقي و نوگرا به منظور تحقق اهداف قابل دستيابي در آينده خواهد بود.

چشم انداز

 1. استقرار خدمات پذیرایی، تفریحی و اقامتی دوستدار محیط زیست و دانش پايه در جوار بافت های تاریخی
 2. توسعه فضاهاي سالم پذیرایی، تفریحی و اقامتی ؛ روحيه سرزندگي و شادابي در مناطق مستعد گردشگری با گسترش فضاهاي عمومي
 3. خلق محيطي سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده در سطح مناطق مستعد گردشگری و حرکت به سوي محيط زيست پايدار
 4. ايجاد مناطق امن و مقاوم در برابر آسيبهای اجتماعی و زیست محیطی با گسترش سطح رفاه عمومي
 5. گسترش فرهنگ و معماري اصيل با هويت ايراني- اسلامي در سطح جهان با تاکيد بر فضاهاي عمومي
 6. خدمات رسانی مناسب و همگانی

ماموريت

 1. ايجاد هماهنگي رشد گردشگری و ظرفيت سکونتگاهي و خدمات رسانی
 2. ايجاد هماهنگي در سرانه هاي خدماتي و فضاي تفریحی به منظور جمعيت ساکن
 3. افزايش جذابيت هاي مکاني و آسايش محيطي براي گردشگری درمنطقه
 4. بهره مندي از طرحهاي فرامنطقه ای در جهت هماهنگي و انسجام گردشگری منطقه
 5. بهره وري از فرصت هاي اراضي تاریخی در منطقه
 6. ايجاد فرصت هاي شغلي با استفاده از صنايع گردشگری، اقامتی و تفریحی سازگار با محيط زيست پايدار
 7. توسعه و ترويج فضاهاي سکونتگاهاي فرهنگی و خدماتي پايدار
 8. نگهداري فضاهاي تاريخي و فرهنگي ارزشمند
 9. برقراري امنتيت و آسايش محيطي در محيطهاي فرهنگی و گردشگری
 10. ترويج ايجاد فضاهاي فراغتي در کنار محيطهاي فرهنگی و گردشگری
 11. تنوع دسترسي به فضاهاي خدماتي و نيازهاي مردم ساکن در منطقه
 12. بکارگيري تنوع سرويس های گردشگری

اهداف

 1. ارتقا و تقويت نقش کار و فعاليت و تجهيز سکونت گاهها، اماکن گردشگری، تفریحی و پذیرایی در منطقه با استفاده مناسب از ظرفيت ها و سرمايه هاي فيزيکي، اجتماعي، انساني و مالي-اقتصادي شهر
 2. اطلاع رسانی داخلي و خارجي در مورد اکوتوریسم منطقه همراه با افزايش نفوذپذيري محلات شهری
 3. بهسازي محيط زيستي همراه با بهسازي، نوسازي و بازسازي بافت های تاریخی
 4. حفظ هويت تاريخي-فرهنگي منطقه (ساماندهي بافت هاي با ارزش منطقه)
 5. جلب مشارکتهاي سازمان های مردم نهاد
 6. بررسي و شناخت زمينه هاي ايجاد مشاغل مولد با رويکرد اشتغالزايي و بسط مباحث کارآفريني
 7. ترويج جنبش ايجاد صنعت گردشگری ملی با رويکرد حفظ محيط زيست و ابنیه تاریخی
 8. زمينه سازي حضور مشتاقانه سرمايه گذاران در پروژه هاي مشارکتي در سطح منطقه بمنظور دستيابي به درآمدهاي پايدار