هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات