هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات