هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات