هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات