هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات