هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات