هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات