هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات