هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات