هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات