هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات