هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات