هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات