هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات