هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........