هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........