هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........