هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........