هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........