هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........