هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور گردشگری روستایی