هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

تور گردشگری روستایی