هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تور گردشگری روستایی