هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تور گردشگری روستایی