هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور گردشگری روستایی