هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور گردشگری روستایی