هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور گردشگری روستایی