هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات