هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات