هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات