هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات