هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات