هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات