هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات