هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات