هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات