هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت