هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت