هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت