هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت