هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

نمایش بر اساس برچسب ها

یکی دیگر از آثار باستانی و تاریخی شوشتر که در نزدیکی بند ساسانی میزان قراردارد ((تخت قیصر)) می باشد،مکانی در ارتباط با حضور والرین (قیصر روم) و سربازانش ،مشرف به رود کارون، محوطه وسیعی که بر بالای صخره ای طبیعی واقع شده است.سعید زاهد زاده: پس از شکشت والرین(امپراتورروم)........