هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل