هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل