هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل