هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل