هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل