هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل