هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل