هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی

........

پرديس مستوفي شوشتر يكي از بناهاي تاريخي و ارزشمند اين شهر و متعلق به دوره ي قاجار مي باشد. گروه سلمان شوشتر در راستاي راهبرد توسعه گردشگري فرهنگي در شوشتر ، اقدام به راه اندازي موزه، رستوران، عكاسخانه و مركز صنايع دستي بصورت همزمان در اين خانه ي تاريخي نموده است و هموا........