هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی

........

پرديس مستوفي شوشتر يكي از بناهاي تاريخي و ارزشمند اين شهر و متعلق به دوره ي قاجار مي باشد. گروه سلمان شوشتر در راستاي راهبرد توسعه گردشگري فرهنگي در شوشتر ، اقدام به راه اندازي موزه، رستوران، عكاسخانه و مركز صنايع دستي بصورت همزمان در اين خانه ي تاريخي نموده است و هموا........