هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی

........

پرديس مستوفي شوشتر يكي از بناهاي تاريخي و ارزشمند اين شهر و متعلق به دوره ي قاجار مي باشد. گروه سلمان شوشتر در راستاي راهبرد توسعه گردشگري فرهنگي در شوشتر ، اقدام به راه اندازي موزه، رستوران، عكاسخانه و مركز صنايع دستي بصورت همزمان در اين خانه ي تاريخي نموده است و هموا........