هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی

........

پرديس مستوفي شوشتر يكي از بناهاي تاريخي و ارزشمند اين شهر و متعلق به دوره ي قاجار مي باشد. گروه سلمان شوشتر در راستاي راهبرد توسعه گردشگري فرهنگي در شوشتر ، اقدام به راه اندازي موزه، رستوران، عكاسخانه و مركز صنايع دستي بصورت همزمان در اين خانه ي تاريخي نموده است و هموا........