هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی

........

پرديس مستوفي شوشتر يكي از بناهاي تاريخي و ارزشمند اين شهر و متعلق به دوره ي قاجار مي باشد. گروه سلمان شوشتر در راستاي راهبرد توسعه گردشگري فرهنگي در شوشتر ، اقدام به راه اندازي موزه، رستوران، عكاسخانه و مركز صنايع دستي بصورت همزمان در اين خانه ي تاريخي نموده است و هموا........