هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی

........

پرديس مستوفي شوشتر يكي از بناهاي تاريخي و ارزشمند اين شهر و متعلق به دوره ي قاجار مي باشد. گروه سلمان شوشتر در راستاي راهبرد توسعه گردشگري فرهنگي در شوشتر ، اقدام به راه اندازي موزه، رستوران، عكاسخانه و مركز صنايع دستي بصورت همزمان در اين خانه ي تاريخي نموده است و هموا........