هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت