هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت