هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت