هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت