هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت