هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت