هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
منو رستوران پردیس سلمان
1399/01/31
بازگشت