هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
منو رستوران پردیس سلمان
1399/01/31
بازگشت