هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
منو رستوران پردیس سلمان
1399/01/31
بازگشت