هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت