هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت