هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت