هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
رَخت لباس
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت