هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت