هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت