هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت