هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت