هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت