هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت