هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
گیلاس لیوان

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت