هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت