هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت