هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت