هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت