هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت