هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
گیلاس لیوان
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت