هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
دوو دوغ
گیلاس لیوان

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت