هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت