هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت