هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت