هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت