هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت