هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت