هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
کباب تُوَه شامی کباب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت