هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت