هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
دوو دوغ
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت