هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت