هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت