هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت