هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت