هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت