هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت